Bokblokk – materien i en bok.

Brutto format – trykksakens mål + utfallende trykk (ca 3-5 mm).

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow & Black) – fargesystem for offsettrykk, dyptrykk etc. RGB må omdannes til CMYK før trykking i 4-farger.

Rabatt Hige Air Sko Barn Kvinner Svart Jenter Big Grønn Nike pxxwFdqr

Ctp (computer to plate) – utkjøringsenhet hvor RIP-filene overføres direkte til trykkplater med laserteknologi.

Dyptrykk – direkte trykkmetode hvor fargen avsettes på papir fra store graverte valser. Brukes ved ekstra store opplag.

Fadenzigel – hvert enkelt av de falsede arkene heftes med plasttråd som sveises i ryggen. Dvs hvert enkelt legg er heftet, men leggene er ikke heftet til hverandre. Blir deretter klebebundet uten at ryggen blir frest.

Falsing – brettemetode av trykte ark som skal utgjøre en trykksak.

Farger – flesteparten av alle trykksaker produseres i såkalt 4-farger. For offsettrykking vil dette si at fargeoppdelingen i et bilde utgjøres av fire farger: cyan, magenta, yellow og sort. Ved å trykke med disse fargene, kan man teoretisk trykke hvilken som helst farge.Sko Rabatt Wolf I Stock 4 Svart Nike Kyrie Hige Grå U6IqcHBB

Ferniss – transparent blank trykkfarge. Brukes som beskyttelse ved tunge fargeflater hvor faren for smitte er stor. Ferniss gir mindre beskyttelse enn UV-lakk og PP-folie.

sko boots din high high boots BF1zff

Fiberretning – papir produseres i en papirmaskin, og den retningen papiret blir ført gjennom maskinen er den samme som fiberretningen. Det er avgjørende at fiberretningen følger ryggen på trykksaken. Hvis ikke vil en brosjyre «sprike» og føre seg dårlig når man blar i den. Ved feil fiberretning på trykksaker som limfreses, er faren stor for at arkene faller fra hverandre.

Flexo – trykkmetode for emballasjeproduksjon. En direkte trykkmetode hvor fargen avsettes på en bløt klisjeplate og deretter på plast eller papir.

Forsats (eller ettersats) – for å feste bokblokken til permen brukes ofte et forsatsark. Dette heftes både på perm og til bokblokk.

iPaper (flip-book) – en nettbasert trykksak, med blant annet zoom og bla-effekt.

Legg – et bestemt antall sider plassert i riktig rekkefølge på et falset trykkark.

100 Nett Mørkeblå Gul Sko På Utløp Pg Nike 2 Opprinnelig

Limfresing – innbindingsmetode hvor ryggen på sidene blir frest bort og påført lim.

Limperforering – ved å legge inn perforering i siste strøket i falsingen, kan man klebebinde uten at ryggen freses. Limet presses da inn i perforeringen.

Mediedatabase (bildebank) – oppbevaring av bilder og filer for gjenbruk i publisering og e-handel.

Moirè – uttrykk for uønsket «rutemønster» i et bilde. Skyldes enten at de 4 forskjellige fargene ligger i gal vinkel i forhold til hverandre, eller at de virkelige elementene i et bilde kolliderer med rastervinklene til de forskjellige fargene. Dette fenomenet slår nesten bestandig mest ut i magenta.

Mørkeblå Pg 100 Opprinnelig Gul Nett På Nike 2 Sko Utløp EUxYHAxvqw Mørkeblå Pg 100 Opprinnelig Gul Nett På Nike 2 Sko Utløp EUxYHAxvqw

Netto format – det formatet som trykksaken skal beskjæres til.

Offset – mest brukt trykkmetode for fremstilling av trykksaker. En indirekte trykkmetode hvor fargen avsettes på trykkplatene og overføres til mottrykksvalse, og deretter på papir.

Omfang – antall sider som trykksaken skal inneholde.

Oppslag – to motstående sider i en trykksak.

PP-folie (polypropylen) – tynn transparent film som påføres trykkark etter fargetrykk. Finnes i både matt og blank utførelse. Gir bedre beskyttelse enn UV-lakk. Kan påføres både bestrøkne og ubestrøkne kvaliteter.

Paginering – sidenummerering. Tips: Plasseres ikke for langt ut mot trykksakens netto skjæring!100 Nett Utløp Mørkeblå På Nike Sko 2 Opprinnelig Gul Pg

Papir helbind – trykt omslag som limes til bokpapp som omslag til bok.Gum menn Foam Cruz Fresh Running Rubber New Balance sko xwSqzF4qg

Papirformat – innen grafisk bransje er dette stort sett ensbetydende med formatet på trykkarket. De fleste papirformater er standardiserte ut fra de mest brukte formater.

Plott – viser alle sidene utskutt som et ferdig trykkark. Kjøres ut på en storformatplotter og falses på samme måte som trykksaken. Godkjennes av trykkeriet eller kunden og erstatter tidligere blåkopi. Brukes for å sjekke at alle elementer er på plass og at sidene er riktig utskutt. Skal ikke brukes som prøvetrykk for å sjekke fargebilder etc.

Prøvetrykk – brukes i tilfeller der kunde/produsent er usikker på bildekvalitet eller andre fargeforhold. Har et langt mer optimalt resultat enn plott i forhold til det reelle trykket. Et fåtalls prøvetrykksystemer kan simulere raster, men det mest vanlige er prøvetrykk i halvtone (uten raster).

RGB (Rot, Gelb & Blau) – fargesystem bygget for elektronisk publisering.

RIP (raster image processor) – elektroniske signaler fra filer omdannes til raster.

VAADU Billig Kjøpe Svart Fresh Foam New Treningssko Herre Balance qwztOn1

Raster – alle bilder eller toner som ikke har heldekte fargeflater er bygd opp med rasterteknologi. Opprinnelig betegnelse på en spesiell film eller glassplate med inngraverte linjer eller åpninger i. Et bilde som ble eksponert gjennom denne i et reprokamera, ble omgjort til rasterpunkter, og kunne deretter gjengis i en trykksak.

Rastertetthet – angis i linjer pr cm/tomme. Tettheten avgjøres av trykkmetode og hva slags papir som brukes i trykksaken. På matt papir brukes grovere raster enn på silk- eller glosskvaliteter. På matt ca 48/51 linjer og på silk og gloss ca 60 linjer. Bruker man for fint raster på matte overflater vil bildene «gro» igjen.

Råformat – papirformatet fra papirfabrikkene.

Satsspeil – det format som konstrueres hvor all vesentlig tekst, bilder og logo etc er innenfor. Dette er det bærende formmessige uttrykket på siden. Unntatt er utfallende elementer. Det skal være et spenningsforhold mellom satsspeil og trykksakens netto format.Nøytrale Balance white Sko New WCRUZ FOAM løpesko FRESH Dame IzwqP

Stansing – etterbehandlingsmåte hvor trykksaken skjæres eller hulles i vinkler eller former (som ikke skal ha kvadratisk eller rektangulær form).

Sublima – konvensjonelt raster er bygget opp med rasterpunkter i faste vinkler. Stokastisk eller irrasjonelt raster har ingen faste vinkler, men bygges opp etter bildets utseende. Sublima, Cristal og Diamond er raster bygget opp etter denne typen.

UV-lakk – transparent lakk som finnes både i matt og blank utførelse. Brukes i liten grad på ubestrøkne papirkvaliteter.

New FOAM WCRUZ white Sko løpesko Dame Nøytrale FRESH Balance v4FcAv7

Utfallende elementer eller utfallende trykk – det legges vanligvis til 3-5 mm ekstra utover netto format på elementer (bilder, streker eller fargefelter), grunnet beskjæring av trykksaken. I tilfeller hvor dette blir glemt, kan man få hvite felter der det var tenkt at elementene skulle gå helt ut på sidene.

Utskytning – plassering av sider på trykkarket. Sidene legges ut i et system som er tilpasset falsing (bretting) av trykkarket.

Varebind (smussomslag) – løst omslag som ligger utenpå boken. Boken har da gjerne helbind av skinn eller skinnimitasjon.